Human Design

Co je Human Design? Human Design slouží k porozumění lidské individuality, vztahům a přináší praktické tipy, jak dělat rozhodnutí. Je to nástroj sebepoznání a osobního rozvoje, který může pomoci jednotlivcům lépe porozumět svým přirozeným sklonům a schopnostem a naplno tak využívat svůj potenciál.

Mým cílem je využít této krásné modality, abych druhým zvědomil a připomněl frekvenci jejich individuality. Každý má v sobě něco zcela jedinečného. Vyrůstáme však v homogenní společnosti, která nás nutí být stejní a nepodporuje tak náš přirozený vývoj. Mým záměrem je především posílit vaše sebevědomí v sobě samých, jelikož posláním Human Design je, abyste žádný Human Design nepotřebovali a jen ho žili. Vy jste ten Human Design, vy jste ta medicína, vy jste to, co celý život hledáte. Můj záměr je posílit tento hlas vaší vnitřní pravdy ve vás a pomoci tak vašemu sebuvědomění. Nic s Vámi není špatně! Nejste jako ostatní! Tento proces je nádhernou cestou objevování ztraceného já, které se vytratilo na cestě výkonu, dokazování své hodnoty, strachu sdílet svoji pravdu, neustálého spěchu, odpojení od toho, co je pro nás zdravé, ztrátu směru, neustálého upozorňování na to být vidět, nátlaku na vlastní sebejistotu a neschopnosti v rozhodování!

Co je tedy v životě pro mě vlastně důležité?

Budete-li chtít Human Design hlouběji nastudovat, můžete Googlit do nekonečna a najdete řadu informací. Já rád mluvím o Human Designu jako o pomocníkovi, který dokáže prakticky pojmenovat elementy vaší jedinečnosti způsobem, který nemá obdoby. Sám nemám rád žádná dogmata, je to experiment, inspirace, pozvání vyzkoušet si věci jinak. Je to pokus o interpretaci vaší podstaty, nebo lépe řečeno naší mechaniky. Každý z nás je postaven určitým způsobem a pokud si během života nedopřejeme operovat ve svém přirozeném prostředí svým osobitým způsobem, je silná pravděpodobnost, že se v životě setkáme s celou řadou problémů a komplikací, které nám brání žít naše FLOW. A to je možná důvod, proč jste tady. Hledáte cestu, jak konečně pochopit, proč se cítíte, že něco není zcela v pořádku? Nedokážete to pojmenovat, ale něco ve vás ví, že když budete pokračovat v tom, jak žijete i nadále, zcela se ztratíte v opakování nefunkčních vzorců homogenního života, Alá, snažím se být jako ostatní! Prozradím vám tajemství. Není nic špatného s vámi ani ve vás! Já se totiž takhle kdysi cítil taky a právě díky mé Human Designu jsem si na tyhle životní vzorce dokázal odpovědět.

WHO AM I?

Patrně už teď rozumíte, že dobrá práce, dům na hypotéku, krásné auto a lednice plná bio jídla vám samo o sobě štěstí nepřinese. Soudě podle mých životních zkušeností, něco v nás chce cítit uspokojení z toho, čemu věnujeme naši drahocennou energii, úspěch v podobě být viděn a rozpoznán pro své skutečné kvality, mír v klidné duši, která svobodně tvoří beze strachu a překvapení, že život kolem nás může být i radostí a volností, tak jak ji známe z posledních zbytků divoké přírody na planetě. Takže pokud jako já kdysi hledáte odpovědi na otázky vaší individuality a potřebujete dodat sebevědomí, být více sami sebou a věřit v hlas své vnitřní pravdy, Alá věřit svým pocitům, jste na správném místě. To je totiž to, co já miluju dělat. Vytvářet prostředí pro druhé, kde probudí lásku k sobě samým. Kde vytvořím prostor pro druhé si dovolit se vášnivě znovu zamilovat sami do sebe, svých darů a své cesty života. Každý z nás má zcela nezaměnitelné poslání tady na planetě. Jen se nesnažit být jako ti všichni ostatní!
Nesmírně mě naplňuje druhým pomáhat objevit jejich cestu. Můj záměr je s vámi pracovat způsobem, že to všechno nakonec je vaše práce, vaše individualita, vaše cesta a především vaše rozhodnutí. Já tu jsem jen proto, abychom vám pomohl vytvořit ten prostor…
Těmi dveřmi už poté projdete sami. Za sebe! Pro sebe! …a ve své plné síle.